Madese Bond van Postduivenhouders

Ga naar de inhoud


MABOVAPOST:

 
Sportvrienden, het jaar 2021 loopt weer op zijn laatste benen en we gaan over enkele dagen weer over naar 2022. Laten we hopen dat we in 22 eindelijk een eind kunnen maken aan de corona die ons al twee jaar parten speelt. Jammer is dat door de genomen maatregelen het weer niet mogelijk is om zoals gebruikelijk begin januari onze tentoonstelling en nieuwjaar receptie te organiseren. Wat we wel doen begin januari.
 
RINGEN EN CONTRIBUTIE 2022.
 
Op zondag 9 januari  tussen 10.30 en 11.00 uur zijn onze ringenadministrateur Dick Hoogkamer en penningmeester Jan Rovers in ons lokaal aanwezig. U kunt dan de bestelde vaste voetringen 2022  op halen.
 
Hebt u de ringen eerder nodig neem dan contact op met Dick Hoogkamer 06-40266247
 
Tevens bent u in de gelegenheid om de contributie voor het volgend jaar aan onze penningmeester af te dragen. Deze bedraagt 75 euro. U kunt pinnen of contant betalen ook kunt u het verschuldigde bedrag voor 1 februari 2022 storten op reknr:  NL 44 RABO 013 15 861 65 t.n.v. van penningmeester M.B.v.P. Ook kunt u de gouden bij bestelde ringen af rekenen.
 
Zorg er voor dat u niet betaald voor 1 januari 2022 want anders komen de gelden in het verkeerde boekjaar terecht.
 
Er zal bij het ophalen op de locatie gebruik worden gemaakt van een toegangsregeling en looproute zodat er niet meer dan 4 leden in het lokaal aanwezig zijn. Binnen is het mondkapje verplicht.
 
 
Verder wensen wij iedereen een prettige jaarwisseling en een bijzonder goed, gezond en sportief 2022.
 
 
Het bestuur,
 
 


 

Terug naar de inhoud